Informacijska varnost v velikih industrijskih sistemih

Odkrivanje varnostnih tveganj, oblikovanje učinkovite varnostne strategije in vpeljava zaščitnih tehnologij, posebej namenjenih sistemom za krmiljenje proizvodnje, so ključni koraki za vse, ki želijo izboljšati varnost ključnih industrijskih sistemov ter zagotoviti njihovo zmogljivost, zanesljivost in varnost.

SAP Hana

Hitra rast količine podatkov in njihovo obdelovanje za pripravo hitrih in ustreznih poslovnih odločitev zahteva celovito spremembo – tako, ki nudi pripravo analiz in poročanja v realnem času v kombinaciji z bistveno hitrejšimi poslovnimi procesi.

SAS Poslovna analitika

Rešitev SAS Visual Analytics vključuje bogat nabor možnosti za poslovno obveščanje in dostopne analitične možnosti, kar različnim vrstam uporabnikov omogoča, da z možnostmi za vizualni prikaz in raziskovalno analitiko pridobijo vpogled v podatke, ne glede na njihovo količino.

Smart metering

Pametni števci na robu električnega omrežja so ključnega pomena za učinkovitejšo dobavo električne energije končnim odjemalcem in pomagajo ponudnikom tovrstnih storitev reševati sodobne energetske izzive.