Letošnja že 20. konferenca je potekala med 13. in 15. aprilom v Portorožu in je ponudila veliko možnosti za pridobivanje novih znanj, izkušenj in informacij za boljše poslovne odločitve.

Med številnimi strokovnjaki s področja informatike sta bila tudi Marjan Posedi, poslovno-informacijski arhitekt in Marko Rahne, arhitekt infrastrukturnih rešitev, ki sta spregovorila o tem, kako preiti iz okolja, ki ga je vse težje obvladovati in pogosto ne izpolnjuje vseh poslovnih zahtev, v okolje, ki bo nadzorovano, varno in v celoti podrejeno poslovnim potrebam. Dotaknila sta se ključnih gradnikov tega prehoda:

Celostne poslovno-tehnološke analize

  • Uporaba arhitekture podjetja (Enterprise Architecture) pri snovanju sodobne IT organizacije
  • Upravljanje z informacijsko varnostjo
  • Razumevanje pomena storitev IT

 Arhitekture »modernih časov«

  • Stroškovno usmerjena arhitekture (Cost Oriented Architecture) – naročnik dobi točno to, kar potrebuje
  • Hibridno okolje – smiselna kombinacija na lastne infrastrukture in razpoložljivih storitev v oblakih
  • Butično zunanje izvajanje storitev – zunanje izvajanje ukrojeno po meri naročnika