Sistematizirajte razvoj in operacije in si povečajte možnosti za poslovni uspeh!

Sistematizirajte razvoj in operacije in si povečajte možnosti za poslovni uspeh!

Sodelovanje med ekipami, ki imajo različna znanja in se zanašajo na različne tehnologije, metodologije in interne postopke, zahteva vzpostavitev skupnih pravil in postopkov.

SAP Hana

SAP Hana

Hitra rast količine podatkov in njihovo obdelovanje za pripravo hitrih in ustreznih poslovnih odločitev zahteva celovito spremembo – tako, ki nudi pripravo analiz in poročanja v realnem času v kombinaciji z bistveno hitrejšimi poslovnimi procesi.

Izboljšava IT vidikov poslovanja ter optimizacija stroškov

Izboljšava IT vidikov poslovanja ter optimizacija stroškov Študija primera

Informacijski sistemi dnevno pridobivajo na komplekstnosti, njihovo upravljanje pa zahteva poglobljena strokovna znanja posameznih področij. V velikem proizvodnem podjetju smo tako v celoti prevzeli odgovornosti za delovanje IT sistemov in naročniku omogočili, da se osredotoča na svoj posel.

Finančni ustanovi smo zagotovili neprekinjeno poslovanje

Finančni ustanovi smo zagotovili neprekinjeno poslovanje študija primera

V primeru uničenja primarnega podatkovnega centra je potrebno zagotoviti nadaljnje poslovanje, na alternativni lokaciji, brez izgube podatkov. Finančni ustanovi smo omogočili neprekinjeno delovanje, ki ga cenijo tako zaposleni in vodstvo podjetja, kot tudi bonitetna hiša.

Smart Metering

Smart Metering

Posodobitev električnega omrežja je zahteven projekt s katerim se srečujejo elektrodistribucijska podjetja. Pametni števci so tako ključnega pomena za učinkovitejšo dobavo električne energije končnim odjemalcem in pomagajo ponudnikom tovrstnih storitev reševati sodobne energetske izzive.

SAS Poslovna analitika

SAS Poslovna analitika

Rešitev SAS Visual Analytics vključuje bogat nabor možnosti za poslovno obveščanje in dostopne analitične možnosti, kar različnim vrstam uporabnikov omogoča, da z možnostmi za vizualni prikaz in raziskovalno analitiko pridobijo vpogled v podatke, ne glede na njihovo količino.

Informacijska varnost v velikih industrijskih sistemih

Informacijska varnost v velikih industrijskih sistemih

Odkrivanje varnostnih tveganj, oblikovanje učinkovite varnostne strategije in vpeljava zaščitnih tehnologij, posebej namenjenih sistemom za krmiljenje proizvodnje, so ključni koraki za vse, ki želijo izboljšati varnost ključnih industrijskih sistemov ter zagotoviti njihovo zmogljivost, zanesljivost in varnost.

Enterprise arhitektura

Enterprise arhitektura

Uspešno opredeljena in vpeljana arhitektura podjetja ter njeno dosledno izvajanje zagotavlja usklajenost poslovne in IT strategije ter omogoča boljše razumevanje organizacije kot celote.

Upravljanje z informacijsko varnostjo

Upravljanje z informacijsko varnostjo

Ubranite ključno vrednost vašega poslovanja – vaš informacijski sistem in vpeljite orodje za upravljanje informacijske varnosti.

Upravljenje storitev IT (ITSM)

Upravljenje storitev IT (ITSM) Študija primera

Preoblikovanje in dopolnjevanje procesov upravljanja storitev IT vam zagotovi večji nadzor in preglednost nad vašim poslovanjem ter boljše odzivanje na zahteve trga.