Revizije

Rezultati IT pregledov ponudijo naročniku krovni vpogled v delovanje oddelka IT, obstoj ključnih relacij med gradniki storitev, strateškega vpliva IT na podporo in omogočanje poslovnih procesov ter posledično tudi vpliv IT na stroške poslovanja podjetja.

Načrtovanje

Najbolj iskane storitve svetovanja so na področjih varnosti, hrambe podatkov, upravljanja infrastrukture, selitve v računalništvo v oblaku, rabe sodobnih IT-storitev, zagotavljanja skladnosti poslovanja in vloge IT kot gonilne sile razvoja poslovanja.

 

Rešitve

Skupaj z naročnikovimi željami oblikujemo funkcionalno in ekonomsko smiseln predlog preoblikovanja področja IT po vzoru najboljših internih in svetovnih praks, tako na področju infrastrukture, aplikacij, storitev in samih poslovnih procesov.

 

Butično zunanje izvajanje storitev

Kompleksnost informacijske tehnologije je iz dneva v dan večja, prilagoditev trendom in rešitvam pa vsak dan težja. Usmerite svojo pozornost v srce vašega poslovanja, IT-podporo pa prepustite zunanjim, specializiranim izvajalcem.

Spoznajte nas

Prizadevamo si za proaktiven, odgovoren, strokoven in racionalen pristop k izzivom naših strank, delu in življenju.